Skip to Main Content

Jie Li

Research Assistant Professor, Department of Biochemistry and Molecular Pharmacology

Li, Jie

International journal of blood research & disorders. 2017 Mar 20; 4(1):

Jiao, H-K; Xu, Y; Li, J; Wang, W; Mei, Z; Long, X-D; Chen, G-Q

Cell death & disease. 2015 Mar 12; 6:e1689

Li, Jie; Xu, Ying; Jiao, HuiKe; Wang, Wei; Mei, Zhu; Chen, GuoQiang

Science China. Life sciences. 2014 Jul; 57(7):657-64

Mei, Zhu; Jiao, HuiKe; Wang, Wei; Li, Jie; Chen, GuoQiang; Xu, Ying

Science China. Life sciences. 2014 Jun; 57(6):610-7

Tang, Shuang; Huang, Gang; Tong, Xuemei; Xu, Lian; Cai, Rong; Li, Jie; Zhou, Xiang; Song, Shaoli; Huang, Chen; Cheng, Jinke

PLoS one. 2013 Oct; 8(5):e63965

Cao, JingPing; Zhu, Shu; Zhou, Wei; Li, Jie; Liu, Chang; Xuan, HanQing; Yan, Jie; Zheng, Lin; Zhou, LiXin; Yu, JianXiu; Chen, GuoQiang; Huang, YiRan; Yu, Zhuo; Feng, LiXin

PLoS one. 2013; 8(12):e77922

Xu, Ying; Li, Jie; Zuo, Yong; Deng, Jiong; Wang, Li-Shun; Chen, Guo-Qiang

Cancer letters. 2011 Oct 01; 309(1):78-84