Skip to Main Content
Liying Yang

Liying Yang, MD

Research Assistant Professor, Department of Medicine

MD from Jiamusi University

Ganly, Ian; Hao, Yuhan; Rosenthal, Matthew; Wang, Hongmei; Migliacci, Jocelyn; Huang, Bin; Katabi, Nora; Brown, Stuart; Tang, Yi Wei; Pei, Zhiheng; Yang, Liying

Cancers. 2022 Dec 01; 14(<prism:issueIdentifier>24):?-?

Hao, Yuhan; Karaoz, Ulas; Yang, Liying; Yachimski, Patrick S; Tseng, Wenzhi; Nossa, Carlos W; Ye, Weimin; Tseng, Mengkao; Poles, Michael; Francois, Fritz; Traube, Morris; Brown, Stuart M; Chen, Yu; Torralba, Manolito; Peek, Richard M; Brodie, Eoin L; Pei, Zhiheng

International journal of cancer. 2022 Nov 15; 151(10):1703-1716

Wu, Fen; Yang, Liying; Hao, Yuhan; Zhou, Boyan; Hu, Jiyuan; Yang, Yaohua; Bedi, Sukhleen; Sanichar, Navin Ganesh; Cheng, Charley; Perez-Perez, Guillermo; Tseng, Wenche; Tseng, Wenzhi; Tseng, Mengkao; Francois, Fritz; Khan, Abraham R; Li, Yihong; Blaser, Martin J; Shu, Xiao-Ou; Long, Jirong; Li, Huilin; Pei, Zhiheng; Chen, Yu

International journal of cancer. 2022 Mar 15; 150(6):928-940

Ganly, Ian; Pei, Zhiheng; Hao, Yuhan; Ma, Yingfei; Rosenthal, Matthew; Wu, Zhenglin; Migliacci, Jocelyn; Huang, Bin; Katabi, Nora; Tseng, Wenzhi; Brown, Stuart; Tang, Yi-Wei; Yang, Liying

Scientific reports. 2021 Feb 16; 11(1):3867

Nolan-Kenney, Rachel; Wu, Fen; Hu, Jiyuan; Yang, Liying; Kelly, Dervla; Li, Huilin; Jasmine, Farzana; Kibriya, Muhammad G; Parvez, Faruque; Shaheen, Ishrat; Sarwar, Golam; Ahmed, Alauddin; Eunus, Mahbub; Islam, Tariqul; Pei, Zhiheng; Ahsan, Habibul; Chen, Yu

Nicotine & tobacco research. 2020 Jul 16; 22(8):1339-1346

Hao, Yuhan; Ruiz, Ryan; Yang, Liying; Neto, Antonio Galvao; Amin, Milan R; Kelly, Dervla; Achlatis, Stratos; Roof, Scott; Bing, Renjie; Kannan, Kasthuri; Brown, Stuart M; Pei, Zhiheng; Branski, Ryan C

Scientific reports. 2019 Nov 12; 9(1):16625

Ganly, Ian; Yang, Liying; Giese, Rachel A; Hao, Yuhan; Nossa, Carlos W; Morris, Luc G T; Rosenthal, Matthew; Migliacci, Jocelyn; Kelly, Dervla; Tseng, Wenzhi; Hu, Jiyuan; Li, Huilin; Brown, Stuart; Pei, Zhiheng

International journal of cancer. 2019 Aug 01; 145(3):775-784

Osborne, Gwendolyn; Wu, Fen; Yang, Liying; Kelly, Dervla; Hu, Jiyuan; Li, Huilin; Jasmine, Farzana; Kibriya, Muhammad G; Parvez, Faruque; Shaheen, Ishrat; Sarwar, Golam; Ahmed, Alauddin; Eunus, Mahbub; Islam, Tariqul; Pei, Zhiheng; Ahsan, Habibul; Chen, Yu

Gut microbes. 2019 May 29; 1-14