Skip to Main Content

Yongpeng Gu, MD

Clinical Instructor, Department of Urology

MD from Peking University

Residency, Brookdale University Hospital Medical Center, Brookdale University Hospital Medical Center

Liu, Weicheng; Ouyang, Xinshou; Yang, Jianjun; Liu, Jianguo; Li, Qingshan; Gu, Yongpeng; Fukata, Masayuki; Lin, Tony; He, John Cijiang; Abreu, Maria; Unkeless, Jay C; Mayer, Lloyd; Xiong, Huabao

Journal of biological chemistry. 2009 Sep 04; 284(36):24006-16

Gu, Yongpeng; Yang, Jianfei; Ouyang, Xinshou; Liu, Weicheng; Li, Hongxing; Yang, Jianjun; Bromberg, Jonathan; Chen, Shu-Hsia; Mayer, Lloyd; Unkeless, Jay C; Xiong, Huabao

European journal of immunology. 2008 Jul; 38(7):1807-13

Li, Hongzhen; Zhou, Jianjun; Miki, Jun; Furusato, Bungo; Gu, Yongpeng; Srivastava, Shiv; McLeod, David G; Vogel, Jonathan C; Rhim, Johng S

Experimental cell research. 2008 Jan 01; 314(1):92-102

Li, Hongzhen; Gu, Yongpeng; Miki, Jun; Hukku, Bharati; McLeod, David G; Hei, Tom K; Rhim, Johng S

International journal of oncology. 2007 Sep; 31(3):537-44

Miki, Jun; Furusato, Bungo; Li, Hongzhen; Gu, Yongpeng; Takahashi, Hiroyuki; Egawa, Shin; Sesterhenn, Isabell A; McLeod, David G; Srivastava, Shiv; Rhim, Johng S

Cancer research. 2007 Apr 01; 67(7):3153-61

Gu, Yongpeng; Li, Hongzhen; Miki, Jun; Kim, Kee-Hong; Furusato, Bungo; Sesterhenn, Isabell A; Chu, Wei-Sing; McLeod, David G; Srivastava, Shiv; Ewing, Charles M; Isaacs, William B; Rhim, Johng S

Experimental cell research. 2006 Apr 01; 312(6):831-43

Gu, Yongpeng; Kim, Kee-Hong; Ko, Daejin; Srivastava, Shiv; Moul, Judd W; McLeod, David G; Rhim, Johng S

Anticancer research. 2005 Jan-Feb; 25(1A):1-8

Gu, Yongpeng; Kim, Kee-Hong; Ko, Daejin; Nakamura, Keiichiro; Yasunaga, Yutaka; Moul, Judd W; Srivastava, Shiv; Arnstein, Paul; Rhim, Johng S

International journal of oncology. 2004 Oct; 25(4):1057-64