Skip to Main Content

Yoshiharu Kim, PhD

Adjunct Professor, Department of Psychiatry

PhD from Kyoto University

Honda, Tomoko; Wynter, Karen; Yokota, Jinko; Tran, Thach; Ujiie, Yuri; Niwa, Madoka; Nakayama, Michi; Ito, Fumie; Kim, Yoshiharu; Fisher, Jane; Kamo, Toshiko

Journal of women's health (Larchmont, N.Y. : 2002). 2018 05; 27(5):716-723

Nagamine, Mitsue; Noguchi, Hiroko; Takahashi, Nobuaki; Kim, Yoshiharu; Matsuoka, Yutaka

Scientific reports. 2017 Aug 31; 7(1):10158

Hakamata, Yuko; Komi, Shotaro; Moriguchi, Yoshiya; Izawa, Shuhei; Motomura, Yuki; Sato, Eisuke; Mizukami, Shinya; Kim, Yoshiharu; Hanakawa, Takashi; Inoue, Yusuke; Tagaya, Hirokuni

Scientific reports. 2017 Aug 16; 7(1):8313

Hori, Hiroaki; Teraishi, Toshiya; Nagashima, Anna; Koga, Norie; Ota, Miho; Hattori, Kotaro; Kim, Yoshiharu; Higuchi, Teruhiko; Kunugi, Hiroshi

Journal of affective disorders. 2017 08 01; 217:8-15

Suzuki, Yuriko; Fukasawa, Maiko; Obara, Akiko; Kim, Yoshiharu

Journal of occupational health. 2017 Mar 28; 59(2):156-164

Itoh, Mariko; Ujiie, Yuri; Nagae, Nobukazu; Niwa, Madoka; Kamo, Toshiko; Lin, Mingming; Hirohata, Sayuri; Kim, Yoshiharu

Asian journal of psychiatry. 2017 Feb; 25:1-5

Itoh, Mariko; Ujiie, Yuri; Nagae, Nobukazu; Niwa, Madoka; Kamo, Toshiko; Lin, Mingming; Hirohata, Sayuri; Kim, Yoshiharu

European journal of psychotraumatology. 2017 Apr; 8(1):1364119

Hori, Hiroaki; Koga, Norie; Hidese, Shinsuke; Nagashima, Anna; Kim, Yoshiharu; Higuchi, Teruhiko; Kunugi, Hiroshi

Journal of psychiatric research. 2016 Jun; 77:27-34