Skip to Main Content

Chengzu Long, PhD

Assistant Professor, Department of Medicine

Assistant Professor, Department of Neurology

Assistant Professor, Department of Neuroscience and Physiology

Phone

212-263-9100

Lab Website
Is this your profile?
Fax

212-263-9115

Academic office

435 East 30th Street

6th Floor, SB 607

New York, NY 10016

These focus areas and their associated publications are derived from medical subject headings from PubMed.
represents one publication
Loading...
*Due to PubMed processing times, the most recent publications may not be reflected in the timeline.
Konishi, Colin T; Long, Chengzu

Journal of biomedical research. 2020 Nov 27; 35(2):148-162

Wang, Fang; Zhang, Weiqi; Yang, Qiaoyan; Kang, Yu; Fan, Yanling; Wei, Jingkuan; Liu, Zunpeng; Dai, Shaoxing; Li, Hao; Li, Zifan; Xu, Lizhu; Chu, Chu; Qu, Jing; Si, Chenyang; Ji, Weizhi; Liu, Guang-Hui; Long, Chengzu; Niu, Yuyu

Protein & cell. 2020 Nov; 11(11):809-824

Amoasii, Leonela; Li, Hui; Zhang, Yu; Min, Yi-Li; Sanchez-Ortiz, Efrain; Shelton, John M; Long, Chengzu; Mireault, Alex A; Bhattacharyya, Samadrita; McAnally, John R; Bassel-Duby, Rhonda; Olson, Eric N

Nature communications. 2019 Oct 04; 10(1):4537

Zhang, Yu; Long, Chengzu; Bassel-Duby, Rhonda; Olson, Eric N

Physiological reviews. 2018 07 01; 98(3):1205-1240

Long, Chengzu; Li, Hui; Tiburcy, Malte; Rodriguez-Caycedo, Cristina; Kyrychenko, Viktoriia; Zhou, Huanyu; Zhang, Yu; Min, Yi-Li; Shelton, John M; Mammen, Pradeep P A; Liaw, Norman Y; Zimmermann, Wolfram-Hubertus; Bassel-Duby, Rhonda; Schneider, Jay W; Olson, Eric N

Science advances. 2018 Jan; 4(1):eaap9004

Long, Chengzu; Amoasii, Leonela; Mireault, Alex A; McAnally, John R; Li, Hui; Sanchez-Ortiz, Efrain; Bhattacharyya, Samadrita; Shelton, John M; Bassel-Duby, Rhonda; Olson, Eric N

Science. 2016 Jan 22; 351(6271):400-3

Long, Chengzu; McAnally, John R; Shelton, John M; Mireault, Alex A; Bassel-Duby, Rhonda; Olson, Eric N

Science. 2014 Sep 05; 345(6201):1184-1188

Long, Chengzu; Grueter, Chad E; Song, Kunhua; Qin, Song; Qi, Xiaoxia; Kong, Y Megan; Shelton, John M; Richardson, James A; Zhang, Chun-Li; Bassel-Duby, Rhonda; Olson, Eric N

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2014 Aug 05; 111(31):11521-6