Skip to Main Content
Dayu Lin

Dayu Lin, PhD

Neuroscience Institute

Professor, Department of Psychiatry

Professor, Department of Neuroscience and Physiology

Keywords
systems, cognitive, & computational neuroscience
Phone

212-263-9405

Fax

646-501-4529

Academic office

Science Building, 435 East 30th Street

13th Floor, Room 1301

New York, NY 10016

Lab Website
Is this your profile?
These focus areas and their associated publications are derived from medical subject headings from PubMed.
represents one publication
Loading...
*Due to PubMed processing times, the most recent publications may not be reflected in the timeline.
Wang, Huan; Qian, Tongrui; Zhao, Yulin; Zhuo, Yizhou; Wu, Chunling; Osakada, Takuya; Chen, Peng; Chen, Zijun; Ren, Huixia; Yan, Yuqi; Geng, Lan; Fu, Shengwei; Mei, Long; Li, Guochuan; Wu, Ling; Jiang, Yiwen; Qian, Weiran; Zhang, Li; Peng, Wanling; Xu, Min; Hu, Ji; Jiang, Man; Chen, Liangyi; Tang, Chao; Zhu, Yingjie; Lin, Dayu; Zhou, Jiang-Ning; Li, Yulong

Science (New York, N.Y.). 2023 Nov 17; 382(6672):eabq8173

Lischinsky, Julieta E; Yin, Luping; Shi, Chenxi; Prakash, Nandkishore; Burke, Jared; Shekaran, Govind; Grba, Maria; Corbin, Joshua G; Lin, Dayu

Nature neuroscience. 2023 Nov 09;

Mei, Long; Osakada, Takuya; Lin, Dayu

Science. 2023 Oct 27; 382(6669):399-404

Guo, Zhichao; Yin, Luping; Diaz, Veronica; Dai, Bing; Osakada, Takuya; Lischinsky, Julieta E; Chien, Jonathan; Yamaguchi, Takashi; Urtecho, Ashley; Tong, Xiaoyu; Chen, Zhe S; Lin, Dayu

Neuron. 2023 Oct 18; 111(20):3288-3306.e4

Qian, Tongrui; Wang, Huan; Wang, Peng; Geng, Lan; Mei, Long; Osakada, Takuya; Wang, Lei; Tang, Yan; Kania, Alan; Grinevich, Valery; Stoop, Ron; Lin, Dayu; Luo, Minmin; Li, Yulong

Nature biotechnology. 2023 Jul; 41(7):944-957

Mei, Long; Yan, Rongzhen; Yin, Luping; Sullivan, Regina M; Lin, Dayu

Nature. 2023 Jun; 618(7967):1006-1016

Wei, Dongyu; Osakada, Takuya; Guo, Zhichao; Yamaguchi, Takashi; Varshneya, Avni; Yan, Rongzhen; Jiang, Yiwen; Lin, Dayu

Nature neuroscience. 2023 May; 26(5):774-787

Yin, Luping; Lin, Dayu

Hormones & behavior. 2023 Mar 04; 151:105339