Skip to Main Content
Dayu Lin

Dayu Lin, PhD

Neuroscience Institute

Professor, Department of Psychiatry

Professor, Department of Neuroscience and Physiology

Keywords
systems, cognitive, & computational neuroscience
Phone

212-263-9405

Fax

646-501-4529

Academic office

Science Building, 435 East 30th Street

13th Floor, Room 1301

New York, NY 10016

Lab Website
Is this your profile?
These focus areas and their associated publications are derived from medical subject headings from PubMed.
represents one publication
Loading...
*Due to PubMed processing times, the most recent publications may not be reflected in the timeline.
Feng, Jiesi; Dong, Hui; Lischinsky, Julieta E; Zhou, Jingheng; Deng, Fei; Zhuang, Chaowei; Miao, Xiaolei; Wang, Huan; Li, Guochuan; Cai, Ruyi; Xie, Hao; Cui, Guohong; Lin, Dayu; Li, Yulong

Neuron. 2024 Mar 26;

Dai, Bing; Guo, Zhichao; Lin, Dayu

STAR protocols. 2024 Feb 08; 5(1):102882

Osakada, Takuya; Yan, Rongzhen; Jiang, Yiwen; Wei, Dongyu; Tabuchi, Rina; Dai, Bing; Wang, Xiaohan; Zhao, Gavin; Wang, Clara Xi; Liu, Jing-Jing; Tsien, Richard W; Mar, Adam C; Lin, Dayu

Nature. 2024 Feb; 626(7998):347-356

Chen, Yibo; Chien, Jonathan; Dai, Bing; Lin, Dayu; Chen, Zhe Sage

bioRxiv : the preprint server for biology. 2024 Jan 06;

Osakada, Takuya; Yan, Rongzhen; Jiang, Yiwen; Wei, Dongyu; Tabuchi, Rina; Dai, Bing; Wang, Xiaohan; Zhao, Gavin; Wang, Clara Xi; Liu, Jing Jing; Tsien, Richard W.; Mar, Adam C.; Lin, Dayu

Nature. 2024 Jan 01; ?-?

Lischinsky, Julieta E; Yin, Luping; Shi, Chenxi; Prakash, Nandkishore; Burke, Jared; Shekaran, Govind; Grba, Maria; Corbin, Joshua G; Lin, Dayu

Nature neuroscience. 2023 Dec; 26(12):2131-2146

Wang, Huan; Qian, Tongrui; Zhao, Yulin; Zhuo, Yizhou; Wu, Chunling; Osakada, Takuya; Chen, Peng; Chen, Zijun; Ren, Huixia; Yan, Yuqi; Geng, Lan; Fu, Shengwei; Mei, Long; Li, Guochuan; Wu, Ling; Jiang, Yiwen; Qian, Weiran; Zhang, Li; Peng, Wanling; Xu, Min; Hu, Ji; Jiang, Man; Chen, Liangyi; Tang, Chao; Zhu, Yingjie; Lin, Dayu; Zhou, Jiang-Ning; Li, Yulong

Science. 2023 Nov 17; 382(6672):eabq8173

Mei, Long; Osakada, Takuya; Lin, Dayu

Science. 2023 Oct 27; 382(6669):399-404