Hong Sun

Hong Sun, PhD

Assistant Professor, Department of Environmental Medicine

Assistant Professor, Department of Environmental Medicine

PhD from Shanghai University

Phone

845-731-3552

Is this your profile?
Academic office

57 Old Forge Rd.

Second Floor

Tuxedo, NY 10987

Laulicht Glick, Freda; Wu, Feng; Zhang, Xiaoru; Jordan, Ashley; Brocato, Jason; Kluz, Thomas; Sun, Hong; Costa, Max

Molecular carcinogenesis. 2017 Mar 30; 56(7):1778-1788

Jordan, Ashley; Zhang, Xiaoru; Li, Jinquan; Laulicht-Glick, Freda; Sun, Hong; Costa, Max

PLoS one. 2017 Mar 17; 12(3):e0173624-e0173624e0173624

Huang, Chao; Zeng, Xingruo; Jiang, Guosong; Liao, Xin; Liu, Claire; Li, Jingxia; Jin, Honglei; Zhu, Junlan; Sun, Hong; Wu, Xue-Ru; Huang, Chuanshu

Journal of hematology & oncology. 2017 Jan 05; 10(1):6-6

Zeng, X; Jiang, G; Liao, X; Liu, C; Li, J; Jin, H; Zhu, J; Sun, H; Wu, X -R; Huang, C

Journal of hematology & oncology. 2017 Jan 05; 10(1):6

Jagannathan, Lakshmanan; Jose, Cynthia C; Arita, Adriana; Kluz, Thomas; Sun, Hong; Zhang, Xiaoru; Yao, Yixin; Kartashov, Andrey V; Barski, Artem; Costa, Max; Cuddapah, Suresh

Journal of cellular physiology. 2016 Jul; 231(7):1611-1620

Zeng, Xingruo; Xu, Zhou; Gu, Jiayan; Huang, Haishan; Gao, Guangxun; Zhang, Xiaoru; Li, Jingxia; Jin, Honglei; Jiang, Guosong; Sun, Hong; Huang, Chuanshu

Molecular cancer therapeutics. 2016 Mar; 15(3):512-522

Wu, Feng; Jordan, Ashley; Kluz, Thomas; Shen, Steven; Sun, Hong; Cartularo, Laura A; Costa, Max

Toxicology & applied pharmacology. 2016 Feb 15; 293:30-36

Zhang, Xiaoru; Kluz, Thomas; Gesumaria, Lisa; Matsui, Mary S; Costa, Max; Sun, Hong

PLoS one. 2016; 11(2):e0150175-e0150175e0150175