Jef D. Boeke

Jef D. Boeke, PhD

Director, Institute for Systems Genetics

Professor, Department of Biochemistry and Molecular Pharmacology

Keywords
cancer, computational biology, genome integrity, genomics, microbiology, pharmacology, stem cell biology, systems biology, yeast, retrotransposon
Academic office

430 East 29th Street, Alexandria Bldg. West

5, 503

New York, NY 10016

Lab Website
Is this your profile?
These focus areas and their associated publications are derived from medical subject headings from PubMed.
represents one publication
Loading...

Professor, Department of Biochemistry and Molecular Pharmacology

Director, Institute for Systems Genetics

PhD from Rockefeller University

Kuang, Zheng; Ji, Zhicheng; Boeke, Jef D; Ji, Hongkai

Nucleic acids research. 2018 Jan 09; 46(1):e2-e2

Mita, Paolo; Wudzinska, Aleksandra; Sun, Xiaoji; Andrade, Joshua; Nayak, Shruti; Kahler, David J; Badri, Sana; LaCava, John; Ueberheide, Beatrix; Yun, Chi Y; Fenyö, David; Boeke, Jef D

eLife. 2018 Jan 08; 7:

Taylor, Martin S; Altukhov, Ilya; Molloy, Kelly R; Mita, Paolo; Jiang, Hua; Adney, Emily M; Wudzinska, Aleksandra; Badri, Sana; Ischenko, Dmitry; Eng, George; Burns, Kathleen H; Fenyö, David; Chait, Brian T; Alexeev, Dmitry; Rout, Michael P; Boeke, Jef D; LaCava, John

eLife. 2018 Jan 08; 7:

Xie, Ze-Xiong; Mitchell, Leslie A; Liu, Hui-Min; Li, Bing-Zhi; Liu, Duo; Agmon, Neta; Wu, Yi; Li, Xia; Zhou, Xiao; Li, Bo; Xiao, Wen-Hai; Ding, Ming-Zhu; Wang, Ying; Yuan, Ying-Jin; Boeke, Jef D

G3 : genes - genomes - genetics. 2018 Jan 4; 8(1):173-183

Chuang, James; Boeke, Jef D; Mitchell, Leslie A

Methods in molecular biology. 2018; 1671:211-225

Jiang, Shuangying; Liu, Yan; Xu, Caiyue; Wang, Yun; Gong, Jianhui; Shen, Yue; Wu, Qingyu; Boeke, Jef D; Dai, Junbiao

G3 : genes - genomes - genetics. 2017 Dec 4; 7(12):3857-3866

Truong, David M; Boeke, Jef D

Cell. 2017 Nov 30; 171(7):1508-1519.e13

Jiang, Shuangying; Liu, Yan; Wang, Ann; Qin, Yiran; Luo, Maoguo; Wu, Qingyu; Boeke, Jef D; Dai, Junbiao

Genetics. 2017 Oct 30; 207(4):1263-1273

Matching the Biggest Mysteries with the Brightest Minds

Researchers Build Five New Synthetic Chromosomes