Skip to Main Content

Jose Gabriel Barcia Duran, PhD

Research Instructor, Department of Medicine

PhD from Cornell University

Cappelli, Luca Vincenzo; Fiore, Danilo; Phillip, Jude M; Yoffe, Liron; Di Giacomo, Filomena; Chiu, William; Hu, Yang; Kayembe, Clarisse; Ginsberg, Michael; Consolino, Lorena; Barcia Durán, José Gabriel; Zamponi, Nahuel; Melnick, Ari M; Boccalatte, Francesco; Tam, Wayne; Elemento, Olivier; Chiaretti, Sabina; Guarini, Anna Rita; Foà, Robin; Cerchietti, Leandro; Rafii, Shahin; Inghirami, Giorgio Ga

Blood. 2023 Feb 02; 141(5):503-518

Guo, Peipei; Liu, Ying; Geng, Fuqiang; Daman, Andrew W; Liu, Xiaoyu; Zhong, Liangwen; Ravishankar, Arjun; Lis, Raphael; Barcia Durán, José Gabriel; Itkin, Tomer; Tang, Fanying; Zhang, Tuo; Xiang, Jenny; Shido, Koji; Ding, Bi-Sen; Wen, Duancheng; Josefowicz, Steven Z; Rafii, Shahin

Nature cell biology. 2022 Feb; 24(2):279

Guo, Peipei; Liu, Ying; Geng, Fuqiang; Daman, Andrew W; Liu, Xiaoyu; Zhong, Liangwen; Ravishankar, Arjun; Lis, Raphael; Barcia Durán, José Gabriel; Itkin, Tomer; Tang, Fanying; Zhang, Tuo; Xiang, Jenny; Shido, Koji; Ding, Bi-Sen; Wen, Duancheng; Josefowicz, Steven Z; Rafii, Shahin

Nature cell biology. 2022 Jan; 24(1):99-111

Barcia Durán, José Gabriel; Lu, Tyler; Houghton, Sean; Geng, Fuqiang; Schreiner, Ryan; Xiang, Jenny; Rafii, Shahin; Redmond, David; Lis, Raphaël

Communications biology. 2021 Mar 25; 4(1):406

Lu, Tyler M; Houghton, Sean; Magdeldin, Tarig; Durán, José Gabriel Barcia; Minotti, Andrew P; Snead, Amanda; Sproul, Andrew; Nguyen, Duc-Huy T; Xiang, Jenny; Fine, Howard A; Rosenwaks, Zev; Studer, Lorenz; Rafii, Shahin; Agalliu, Dritan; Redmond, David; Lis, Raphaël

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2021 Feb 23; 118(8):

Lu, Tyler M; Barcia Durán, José Gabriel; Houghton, Sean; Rafii, Shahin; Redmond, David; Lis, Raphaël

Frontiers in physiology. 2021; 12:642812

Barcia Durán, José Gabriel; Lis, Raphaël; Rafii, Shahin

FEBS letters. 2019 Dec; 593(23):3253-3265

Barcia Durán, José Gabriel; Lis, Raphaël; Lu, Tyler M; Rafii, Shahin

Nature protocols. 2018 Dec; 13(12):2758-2780