Lei Bu

Lei Bu, PhD

Assistant Professor, Department of Medicine

Assistant Professor, Department of Cell Biology

Assistant Professor, Department of Medicine

Assistant Professor, Department of Cell Biology

Shekhar, Akshay; Lin, Xianming; Lin, Bin; Liu, Fang-Yu; Zhang, Jie; Khodadadi-Jamayran, Alireza; Tsirigos, Aristotelis; Bu, Lei; Fishman, Glenn I; Park, David S

Scientific reports. 2018 Jul 02; 8(1):9944-9944

Yu, Yankun; Liu, Feng; He, Liuming; Ramakrishna, Seeram; Zheng, Monica; Bu, Lei; Xu, Ying

Assay & drug development technologies. 2018 May 31; 16(4):222-229

Tan, Reina Bianca; Gando, Ivan; Bu, Lei; Cecchin, Frank; Coetzee, William

Pacing & clinical electrophysiology. 2018 May 21;

Isoproterenol-induced action potential shortening mediated by sur1-containing K<inf>ATP</inf> channels in human ips-derived atrial cardiomyocytes [Meeting Abstract]

Lader, J M; Lin, B; Yang, H; Coetzee, W A; Bu, L; Gelb, B D; Fishman, G I

Heart rhythm. 2018 May; Conference:(39th):S590

Lader, Joshua; Stachel, Maxine; Bu, Lei

Current opinion in biotechnology. 2017 Jun 04; 47:30-35

Liu, Yali; Yang, Yi; Kang, Xiangjin; Lin, Bin; Yu, Qian; Song, Bing; Gao, Ge; Chen, Yaoyong; Sun, Xiaofang; Li, Xiaoping; Bu, Lei; Fan, Yong

Molecular therapy. Nucleic acids. 2017 Mar 17; 6:57-67

Te Riele, Anneline S J M; Agullo-Pascual, Esperanza; James, Cynthia A; Leo-Macias, Alejandra; Cerrone, Marina; Zhang, Mingliang; Lin, Xianming; Lin, Bin; Sobreira, Nara L; Amat-Alarcon, Nuria; Marsman, Roos F; Murray, Brittney; Tichnell, Crystal; van der Heijden, Jeroen F; Dooijes, Dennis; van Veen, Toon A B; Tandri, Harikrishna; Fowler, Steven J; Hauer, Richard N W; Tomaselli, Gordon; van den Berg, Maarten P; Taylor, Matthew R G; Brun, Francesca; Sinagra, Gianfranco; Wilde, Arthur A M; Mestroni, Luisa; Bezzina, Connie R; Calkins, Hugh; Peter van Tintelen, J; Bu, Lei; Delmar, Mario; Judge, Daniel P

Cardiovascular research. 2017 Jan; 113(1):102-111

Lin, Bin; Lin, Xianming; Stachel, Maxine; Wang, Elisha; Luo, Yumei; Lader, Joshua; Sun, Xiaofang; Delmar, Mario; Bu, Lei

Frontiers in endocrinology. 2017; 8:253-253