Skip to Main Content
Lei Bu

Lei Bu, PhD

Research Assistant Professor, Department of Medicine

Research Assistant Professor, Department of Cell Biology

Research Assistant Professor, Department of Medicine

Research Assistant Professor, Department of Cell Biology

Liu, Dongmei; Huo, Yongbao; Chen, Sixiu; Xu, Dechao; Yang, Bo; Xue, Cheng; Fu, Lili; Bu, Lei; Song, Shuwei; Mei, Changlin

Kidney & blood pressure research. 2019 Jul 22; 1-20

Tassone, Evelyne; Bradaschia-Correa, Vivian; Xiong, Xiaozhong; Sastre-Perona, Ana; Josephson, Anne Marie; Khodadadi-Jamayran, Alireza; Melamed, Jonathan; Bu, Lei; Kahler, David J; Ossowski, Liliana; Leucht, Philipp; Schober, Markus; Wilson, Elaine L

Oncogene. 2019 Jul; 38(29):5766-5777

Yu, Yankun; Zhang, Mengrong; Chen, Ren; Liu, Feng; Zhou, Pengfei; Bu, Lei; Xu, Ying; Zheng, Lei

Journal of pharmacological & toxicological methods. 2019 Apr 22; 98:106577

Zhang, Lu; Sultana, Nishat; Yan, Jianyun; Yang, Fan; Chen, Fuxue; Chepurko, Elena; Yang, Feng-Chun; Du, Qinghua; Zangi, Lior; Xu, Mingjiang; Bu, Lei; Cai, Chen-Leng

Circulation. 2018 Dec 18; 138(25):2919-2930

Shekhar, Akshay; Lin, Xianming; Lin, Bin; Liu, Fang-Yu; Zhang, Jie; Khodadadi-Jamayran, Alireza; Tsirigos, Aristotelis; Bu, Lei; Fishman, Glenn I; Park, David S

Scientific reports. 2018 Jul 02; 8(1):9944

Tan, Reina Bianca; Gando, Ivan; Bu, Lei; Cecchin, Frank; Coetzee, William

Pacing & clinical electrophysiology. 2018 May 21;

Yu, Yankun; Liu, Feng; He, Liuming; Ramakrishna, Seeram; Zheng, Monica; Bu, Lei; Xu, Ying

Assay & drug development technologies. 2018 May/Jun; 16(4):222-229

Lader, Joshua; Stachel, Maxine; Bu, Lei

Current opinion in biotechnology. 2017 10; 47:30-35