Skip to Main Content
Monica Norcini

Monica Norcini

Research Assistant Professor, Department of Neurology

Huang, Lianyan; Jin, Jianhua; Chen, Kai; You, Sikun; Zhang, Hongyang; Sideris, Alexandra; Norcini, Monica; Recio-Pinto, Esperanza; Wang, Jing; Gan, Wen-Biao; Yang, Guang

PLoS biology. 2021 Jul 22; 19(7):e3001337

Norcini, Monica; Choi, Daniel; Lu, Helen; Cano, Mercedes; Piskoun, Boris; Hurtado, Alicia; Sideris, Alexandra; Blanck, Thomas J J; Recio-Pinto, Esperanza

Neuroscience. 2018 08 21; 386:223-239

Pérez Armendariz, E Martha; Norcini, Monica; Hernández-Tellez, Beatriz; Castell-Rodríguez, Andrés; Coronel-Cruz, Cristina; Alquicira, Raquel Guerrero; Sideris, Alexandra; Recio-Pinto, Esperanza

Acta histochemica. 2018 Apr; 120(3):168-178

Su, Chen; Lin, Hau Yeuh; Yang, Runtao; Xu, Duo; Lee, Michelle; Pawlak, Natalie; Norcini, Monica; Sideris, Alexandra; Recio-Pinto, Esperanza; Huang, Dong; Wang, Jing

Anesthesiology. 2016 11; 125(5):1030-1043

Sideris, Alexandra; Piskoun, Boris; Russo, Lori; Norcini, Monica; Blanck, Thomas; Recio-Pinto, Esperanza

Molecular pain. 2016 Jun; 12:

Norcini, Monica; Sideris, Alexandra; Adler, Samantha M; Hernandez, Lourdes A M; Zhang, Jin; Blanck, Thomas J J; Recio-Pinto, Esperanza

Frontiers in molecular neuroscience. 2016 Nov; 9:100

Norcini, Monica; Sideris, Alexandra; Martin Hernandez, Lourdes A; Zhang, Jin; Blanck, Thomas J J; Recio-Pinto, Esperanza

Frontiers in neuroscience. 2014 Sep; 8:266

Castillo, C; Norcini, M; Martin Hernandez, L A; Correa, G; Blanck, T J J; Recio-Pinto, E

Neuroscience. 2013 Jun 14; 240:135-46