Main content
Moon-Shong Tang

Moon-Shong Tang, PhD

Professor, Department of Environmental Medicine

Professor, Department of Medicine

Professor, Department of Pathology

Professor, Department of Environmental Medicine

Professor, Department of Medicine

Professor, Department of Pathology

PhD from University of Texas

Phone

845-731-3585

Lab Website
Is this your profile?
Academic office

57 Old Forge Rd.

First Floor

Tuxedo, NY 10987

Weng, Mao-Wen; Lee, Hyun-Wook; Park, Sung-Hyun; Hu, Yu; Wang, Hsing-Tsui; Chen, Lung-Chi; Rom, William N; Huang, William C; Lepor, Herbert; Wu, Xue-Ru; Yang, Chung S; Tang, Moon-Shong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2018 Jul 03; 115(27):E6152-E6161

Tang, Moon-Shong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2018 Jun 12; 115(24):E5439-E5439

Tang, Moon-Shong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2018 Apr 03; 115(14):E3075-E3076

Lee, Hyun-Wook; Park, Sung-Hyun; Weng, Mao-Wen; Wang, Hsiang-Tsui; Huang, William C; Lepor, Herbert; Wu, Xue-Ru; Chen, Lung-Chi; Tang, Moon-Shong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2018 Jan 29; 115(7):E1560-E1569

Wang, Hsiang-Tsui; Lin, Jing-Heng; Yang, Chun-Hsiang; Haung, Chun-Hao; Weng, Ching-Wen; Maan-Yuh Lin, Anya; Lo, Yu-Li; Chen, Wei-Shen; Tang, Moon-Shong

Oncotarget. 2017 Sep 19; 8(41):70406-70421

Weng, Mao-Wen; Lee, Hyun-Wook; Choi, Bongkun; Wang, Hsiang-Tsui; Hu, Yu; Mehta, Manju; Desai, Dhimant; Amin, Shantu; Zheng, Yi; Tang, Moon-Shong

Oncotarget. 2017 Mar 14; 8(11):18213-18226

Wang, Hsiang-Tsui; Chen, Tzu-Ying; Weng, Ching-Wen; Yang, Chun-Hsiang; Tang, Moon-Shong

Oncotarget. 2016 Dec 6; 7(49):80450-80464

Jin, Honglei; Xu, Jiheng; Guo, Xirui; Huang, Haishan; Li, Jingxia; Peng, Minggang; Zhu, Junlan; Tian, Zhongxian; Wu, Xue-Ru; Tang, Moon-Shong; Huang, Chuanshu

Oncotarget. 2016 Aug 30; 7(35):56540-56557