Skip to Main Content
Moon-Shong Tang

Moon-Shong Tang, PhD

Professor, Department of Environmental Medicine

Professor, Department of Medicine

Professor, Department of Pathology

Phone

212-263-5522

Is this your profile?
Academic office

455 1st Ave

8th

New York, NY 10016

Pham, Kien; Huynh, Do; Le, Le; Delitto, Daniel; Yang, Lei; Huang, Jing; Kang, Yibin; Steinberg, Michael B; Li, Jieliang; Zhang, Lanjing; Liu, Dongfang; Tang, Moon-Shong; Liu, Chen; Wang, He

Cancer letters. 2020 Aug 21; 491:132-145

Tang, Moon-Shong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2020 Mar 03; 117(9):4462-4463

Tang, Moon-Shong; Wu, Xue-Ru; Lee, Hyun-Wook; Xia, Yong; Deng, Fang-Ming; Moreira, Andre L; Chen, Lung-Chi; Huang, William C; Lepor, Herbert

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2019 Oct 22; 116(43):21727-21731

Weng, Mao-Wen; Lee, Hyun-Wook; Park, Sung-Hyun; Hu, Yu; Wang, Hsing-Tsui; Chen, Lung-Chi; Rom, William N; Huang, William C; Lepor, Herbert; Wu, Xue-Ru; Yang, Chung S; Tang, Moon-Shong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2018 07 03; 115(27):E6152-E6161

Lee, Hyun-Wook; Park, Sung-Hyun; Weng, Mao-Wen; Wang, Hsiang-Tsui; Huang, William C; Lepor, Herbert; Wu, Xue-Ru; Chen, Lung-Chi; Tang, Moon-Shong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2018 02 13; 115(7):E1560-E1569

Wang, Hsiang-Tsui; Lin, Jing-Heng; Yang, Chun-Hsiang; Haung, Chun-Hao; Weng, Ching-Wen; Maan-Yuh Lin, Anya; Lo, Yu-Li; Chen, Wei-Shen; Tang, Moon-Shong

Oncotarget. 2017 Sep 19; 8(41):70406-70421

Weng, Mao-Wen; Lee, Hyun-Wook; Choi, Bongkun; Wang, Hsiang-Tsui; Hu, Yu; Mehta, Manju; Desai, Dhimant; Amin, Shantu; Zheng, Yi; Tang, Moon-Shong

Oncotarget. 2017 Mar 14; 8(11):18213-18226

Wang, Hsiang-Tsui; Chen, Tzu-Ying; Weng, Ching-Wen; Yang, Chun-Hsiang; Tang, Moon-Shong

Oncotarget. 2016 Dec 06; 7(49):80450-80464