Skip to Main Content
Moon-Shong Tang

Moon-Shong Tang, PhD

Professor, Department of Medicine

Professor, Department of Pathology

Phone

212-263-5522

Is this your profile?
Academic office

455 1st Ave

8th

New York, NY 10016

He, Feng; Zhang, Fenglin; Liao, Yi; Tang, Moon-Shong; Wu, Xue-Ru

Cancer letters. 2022 Dec 01; 550:215924

Xia, Yong; Wang, Xing; Liu, Yan; Shapiro, Ellen; Lepor, Herbert; Tang, Moon-Shong; Sun, Tung-Tien; Wu, Xue-Ru

Cancer research. 2022 Feb 15; 82(4):571-585

Tang, Moon-Shong; Lee, Hyun-Wook; Weng, Mao-Wen; Wang, Hsiang-Tsui; Hu, Yu; Chen, Lung-Chi; Park, Sung-Hyun; Chan, Huei-Wei; Xu, Jiheng; Wu, Xue-Ru; Wang, He; Yang, Rui; Galdane, Karen; Jackson, Kathryn; Chu, Annie; Halzack, Elizabeth

Mutation research. Reviews in mutation research. 2022 Jan-Jun; 789:108409

Peng, Gang; Xi, Yibo; Bellini, Chiara; Pham, Kien; Zhuang, Zhen W; Yan, Qin; Jia, Man; Wang, Guilin; Lu, Lingeng; Tang, Moon-Shong; Zhao, Hongyu; Wang, He

American journal of cancer research. 2022 Sep; 12(8):3679-3692

Wang, Hsiang-Tsui; Lee, Hyun-Wook; Weng, Mao-Wen; Liu, Yan; Huang, William C; Lepor, Herbert; Wu, Xue-Ru; Tang, Moon-Shong

eLife. 2021 Nov 08; 10:

Xia, Yong; Liu, Yan; Yang, Chao; Simeone, Diane M; Sun, Tung-Tien; DeGraff, David J; Tang, Moon-Shong; Zhang, Yingkai; Wu, Xue-Ru

Nature communications. 2021 04 06; 12(1):2047

Li, Jieliang; Huynh, Luong; Cornwell, William D; Tang, Moon-Shong; Simborio, Hannah; Huang, Jing; Kosmider, Beata; Rogers, Thomas J; Zhao, Huanqing; Steinberg, Michael B; Thu Thi Le, Le; Zhang, Lanjing; Pham, Kien; Liu, Chen; Wang, He

Arteriosclerosis, thrombosis, & vascular biology. 2020 Dec 31; ATVBAHA120315556

Pham, Kien; Huynh, Do; Le, Le; Delitto, Daniel; Yang, Lei; Huang, Jing; Kang, Yibin; Steinberg, Michael B; Li, Jieliang; Zhang, Lanjing; Liu, Dongfang; Tang, Moon-Shong; Liu, Chen; Wang, He

Cancer letters. 2020 Aug 21; 491:132-145