Skip to Main Content
Qing Ding

Qing Ding, MD

Clinical Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology

MD from State University Of New York

Phone

212-238-7244

Is this your profile?
Academic office

227 Madison Street

New York, NY 10002

These focus areas and their associated publications are derived from medical subject headings from PubMed.
represents one publication
Loading...
*Due to PubMed processing times, the most recent publications may not be reflected in the timeline.
Zhang, Da-Hong; Liu, Feng; Qi, Xiao-Long; Bai, Hong; Ding, Qing; Zhang, Yue-Long; Mao, Xia-Wa; Zhang, Wei; Mao, Zhu-Jie; Ren, Li-Gang; Xiao, Jia-Quan

Zhejiang da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Zhejiang University. Medical sciences. 2009 Jan; 38(1):100-2

Suzuki, Mitsuro; Ding, Qing; Muranaka, Shiro; Kigure, Megumi; Kojima, Masaaki; Terada, Misao; Kataoka, Noyuri; Hagiwara, Akiko; Kromkhun, Pudcharaporn; Moritani, Naoki; Hashimoto, Haruo; Yokosuka, Makoto; Sakurai, Fujiro; Tanaka, Minoru; Saito, Toru R

Experimental animals. 2008 Oct; 57(5):485-8

Yang, Min; Wang, Shengjun; Wang, Suoying; Ma, Jie; Xu, Xiaopeng; Mao, Chaoming; Ma, Bing; Tong, Jia; Qiu, Gufeng; Shao, Qixiang; Ding, Qing; Xu, Huaxi

Immunological investigations. 2008 Mar; 37(2):97-111

Zhou, Xiaorong; Jiang, Yang; Lu, Liming; Ding, Qing; Jiao, Zhijun; Zhou, Yun; Xin, Lijun; Chou, Kuang-Yen

Immunology. 2007 Dec; 122(4):476-85

Zhou, Xiaorong; Yang, Neng; Lu, Liming; Ding, Qing; Jiao, Zhijun; Zhou, Yun; Chou, Kuang-Yen

Immunology letters. 2007 May 15; 110(1):74-81

Ding, Qing; Lu, Liming; Wang, Baolong; Zhou, Yun; Jiang, Yang; Zhou, Xiaorong; Xin, Lijun; Jiao, Zhijun; Chou, Kuang-Yen

Journal of immunology (1950). 2006 Sep 15; 177(6):3606-14