Skip to Main Content

Weimin Zhang, PhD

Institute for Systems Genetics

Research Assistant Professor, Department of Biochemistry and Molecular Pharmacology

Keywords
Synthetic genomes, Disease modeling in mouse, COVID-19, Cancer
Is this your profile?

PhD from Tsinghua University

Cheng, Li; Zhao, Shijun; Li, Tianyi; Hou, Sha; Luo, Zhouqing; Xu, Jinsheng; Yu, Wenfei; Jiang, Shuangying; Monti, Marco; Schindler, Daniel; Zhang, Weimin; Hou, Chunhui; Ma, Yingxin; Cai, Yizhi; Boeke, Jef D; Dai, Junbiao

Nature communications. 2024 Jan 26; 15(1):770

Zhang, Weimin; Lazar-Stefanita, Luciana; Yamashita, Hitoyoshi; Shen, Michael J; Mitchell, Leslie A; Kurasawa, Hikaru; Lobzaev, Evgenii; Fanfani, Viola; Haase, Max A B; Sun, Xiaoji; Jiang, Qingwen; Goldberg, Gregory W; Ichikawa, David M; Lauer, Stephanie L; McCulloch, Laura H; Easo, Nicole; Lin, S Jiaming; Camellato, Brendan R; Zhu, Yinan; Cai, Jitong; Xu, Zhuwei; Zhao, Yu; Sacasa, Maya; ,; Noyes, Marcus B; Bader, Joel S; Deutsch, Samuel; Stracquadanio, Giovanni; Aizawa, Yasunori; Dai, Junbiao; Boeke, Jef D

Molecular cell. 2023 Dec 07; 83(23):4424-4437.e5

Jiang, Shuangying; Luo, Zhouqing; Wu, Jie; Yu, Kang; Zhao, Shijun; Cai, Zelin; Yu, Wenfei; Wang, Hui; Cheng, Li; Liang, Zhenzhen; Gao, Hui; Monti, Marco; Schindler, Daniel; Huang, Linsen; Zeng, Cheng; Zhang, Weimin; Zhou, Chun; Tang, Yuanwei; Li, Tianyi; Ma, Yingxin; Cai, Yizhi; Boeke, Jef D; Zhao, Qiao; Dai, Junbiao

Nature communications. 2023 Nov 30; 14(1):7886

Zhao, Yu; Coelho, Camila; Hughes, Amanda L; Lazar-Stefanita, Luciana; Yang, Sandy; Brooks, Aaron N; Walker, Roy S K; Zhang, Weimin; Lauer, Stephanie; Hernandez, Cindy; Cai, Jitong; Mitchell, Leslie A; Agmon, Neta; Shen, Yue; Sall, Joseph; Fanfani, Viola; Jalan, Anavi; Rivera, Jordan; Liang, Feng-Xia; Bader, Joel S; Stracquadanio, Giovanni; Steinmetz, Lars M; Cai, Yizhi; Boeke, Jef D

Cell. 2023 Nov 22; 186(24):5220-5236.e16

McCulloch, Laura H; Sambasivam, Vijayan; Hughes, Amanda L; Annaluru, Narayana; Ramalingam, Sivaprakash; Fanfani, Viola; Lobzaev, Evgenii; Mitchell, Leslie A; Cai, Jitong; ,; Jiang, Hua; LaCava, John; Taylor, Martin S; Bishai, William R; Stracquadanio, Giovanni; Steinmetz, Lars M; Bader, Joel S; Zhang, Weimin; Boeke, Jef D; Chandrasegaran, Srinivasan

Cell genomics. 2023 Nov 08; 3(11):100419

Lauer, Stephanie; Luo, Jingchuan; Lazar-Stefanita, Luciana; Zhang, Weimin; McCulloch, Laura H; Fanfani, Viola; Lobzaev, Evgenii; Haase, Max A B; Easo, Nicole; Zhao, Yu; Yu, Fangzhou; Cai, Jitong; ,; Bader, Joel S; Stracquadanio, Giovanni; Boeke, Jef D

Cell genomics. 2023 Nov 08; 3(11):100437

Luo, Jingchuan; Vale-Silva, Luis A; Raghavan, Adhithi R; Mercy, Guillaume; Heldrich, Jonna; Sun, Xiaoji; Li, Mingyu Kenneth; Zhang, Weimin; Agmon, Neta; Yang, Kun; Cai, Jitong; Stracquadanio, Giovanni; Thierry, Agnès; Zhao, Yu; Coelho, Camila; McCulloch, Laura H; Lauer, Stephanie; ,; Kaback, David B; Bader, Joel S; Mitchell, Leslie A; Mozziconacci, Julien; Koszul, Romain; Hochwagen, Andreas; Boeke, Jef D

Cell genomics. 2023 Nov 08; 3(11):100439

Zhang, Weimin; Golynker, Ilona; Brosh, Ran; Fajardo, Alvaro; Zhu, Yinan; Wudzinska, Aleksandra M; Ordoñez, Raquel; Ribeiro-Dos-Santos, André M; Carrau, Lucia; Damani-Yokota, Payal; Yeung, Stephen T; Khairallah, Camille; Vela Gartner, Antonio; Chalhoub, Noor; Huang, Emily; Ashe, Hannah J; Khanna, Kamal M; Maurano, Matthew T; Kim, Sang Yong; tenOever, Benjamin R; Boeke, Jef D

Nature. 2023 Nov; 623(7986):423-431