Skip to Main Content
Yan Lin

Yan Lin, MD

Research Assistant Professor, Department of Neuroscience and Physiology

MD from Fujian Medical University

Phone

212-263-2168

Is this your profile?
Academic office

435 E 30 Street

Science building , SB1123 G

New York, NY 10016

Feng, Zhanlian; Lin, Yan; Wu, Bei; Zhuang, Xiaowei; Glinskaya, Elena

Journal of aging & social policy. 2023 Feb 24; 1-17

Congdon, Erin E; Pan, Ruimin; Jiang, Yixiang; Sandusky-Beltran, Leslie A; Dodge, Andie; Lin, Yan; Liu, Mengyu; Kuo, Min-Hao; Kong, Xiang-Peng; Sigurdsson, Einar M

EBioMedicine. 2022 Sep 10; 84:104249

Wu, Qian; Bai, Yang; Li, Wei; Congdon, Erin E; Liu, Wenke; Lin, Yan; Ji, Changyi; Gan, Wen-Biao; Sigurdsson, Einar M

Neurobiology of disease. 2021 Jan; 147:105165

Lin, Yan; Rajamohamedsait, Hameetha B; Sandusky-Beltran, Leslie A; Gamallo-Lana, Begona; Mar, Adam; Sigurdsson, Einar M

Frontiers in aging neuroscience. 2019 Jan; 11:377

Wang, Jing; Cheng, Xiang; Xiang, Mei-Xiang; Alanne-Kinnunen, Mervi; Wang, Jian-An; Chen, Han; He, Aina; Sun, Xinghui; Lin, Yan; Tang, Ting-Ting; Tu, Xin; Sjöberg, Sara; Sukhova, Galina K; Liao, Yu-Hua; Conrad, Daniel H; Yu, Lunyin; Kawakami, Toshiaki; Kovanen, Petri T; Libby, Peter; Shi, Guo-Ping

Journal of clinical investigation. 2018 Nov 01; 128(11):5184

Wu, Qian; Lin, Yan; Gu, Jiaping; Sigurdsson, Einar M

EBioMedicine. 2018 Sep; 35:270-278

Krishnaswamy, Senthilkumar; Wu, Qian; Lin, Yan; Rajamohamedsait, Wajitha J; Rajamohamedsait, Hameetha B; Sigurdsson, Einar M

Methods in molecular biology. 2018 Jun; 1779:513-526