Skip to Main Content
Yan Lin

Yan Lin, MD

Research Assistant Professor, Department of Neuroscience and Physiology

Research Assistant Professor, Department of Neuroscience and Physiology

MD from Fujian Medical University

Phone

212-263-2168

Is this your profile?
Academic office

435 E 30 Street

Science building , SB1123 G

New York, NY 10016

Wang, Jing; Cheng, Xiang; Xiang, Mei-Xiang; Alanne-Kinnunen, Mervi; Wang, Jian-An; Chen, Han; He, Aina; Sun, Xinghui; Lin, Yan; Tang, Ting-Ting; Tu, Xin; Sjöberg, Sara; Sukhova, Galina K; Liao, Yu-Hua; Conrad, Daniel H; Yu, Lunyin; Kawakami, Toshiaki; Kovanen, Petri T; Libby, Peter; Shi, Guo-Ping

Journal of clinical investigation. 2018 Nov 01; 128(11):5184

Wu, Qian; Lin, Yan; Gu, Jiaping; Sigurdsson, Einar M

EBioMedicine. 2018 Sep; 35:270-278

Krishnaswamy, Senthilkumar; Wu, Qian; Lin, Yan; Rajamohamedsait, Wajitha J; Rajamohamedsait, Hameetha B; Sigurdsson, Einar M

Methods in molecular biology. 2018 Jun; 1779:513-526

Li, Yue; Lin, Yan; Fu, Chun Liu; Tu, Jiawei; Yang, Chaopin; Chen, Zhi Yi

Current molecular medicine. 2018 Nov; 18(6):383-391

Rajamohamedsait, Hameetha; Rasool, Suhail; Rajamohamedsait, Wajitha; Lin, Yan; Sigurdsson, Einar M

Scientific reports. 2017 Dec 06; 7(1):17034

Ferris, Laura K; Saul, Melissa I; Lin, Yan; Ding, Fei; Weinstock, Martin A; Geller, Alan C; Yuan, Jian-Min; Neuren, Erica; Maddukuri, Spandana; Solano, Francis X; Kirkwood, John M

JAMA oncology. 2017 Aug 01; 3(8):1112-1115

Congdon, Erin E; Lin, Yan; Rajamohamedsait, Hameetha B; Shamir, Dov B; Krishnaswamy, Senthilkumar; Rajamohamedsait, Wajitha J; Rasool, Suhail; Gonzalez, Veronica; Levenga, Josien; Gu, Jiaping; Hoeffer, Charles; Sigurdsson, Einar M

Molecular neurodegeneration. 2016 08 30; 11(1):62