Skip to Main Content

Yi Liao, PhD

Research Assistant Professor, Department of Urology

PhD from Chinese Academy of Sciences

He, Feng; Zhang, Fenglin; Liao, Yi; Tang, Moon-Shong; Wu, Xue-Ru

Cancer letters. 2022 Dec 01; 550:215924

Liao, Yi; Tham, Daniel K L; Liang, Feng-Xia; Chang, Jennifer; Wei, Yuan; Reddy, Sudhir Putty; Sall, Joseph; Ren, Sarah J; Chicote, Javier U; Arnold, Lora L; Hu, Chih-Chi Andrew; Romih, Rok; Andrade, Leonardo R; Rindler, Michael J; Cohen, Samuel M; DeSalle, Rob; Garcia-España, Antonio; Ding, Mingxiao; Wu, Xue-Ru; Sun, Tung-Tien

Molecular biology of the cell. 2019 Oct 02; mbcE19050284

Liao, Yi; Chang, Hung-Chi; Liang, Feng-Xia; Chung, Pei-Jung; Wei, Yuan; Nguyen, Tuan-Phi; Zhou, Ge; Talebian, Sheeva; Krey, Lewis C; Deng, Fang-Ming; Wong, Tak-Wah; Chicote, Javier U; Grifo, James A; Keefe, David L; Shapiro, Ellen; Lepor, Herbert; Wu, Xue-Ru; DeSalle, Robert; Garcia-España, Antonio; Kim, Sang Yong; Sun, Tung-Tien

Molecular biology of the cell. 2018 Oct 10; mbcE18080496

Wankel, Bret; Ouyang, Jiangyong; Guo, Xuemei; Hadjiolova, Krassimira; Miller, Jeremy; Liao, Yi; Tham, Daniel Kai Long; Romih, Rok; Andrade, Leonardo R; Gumper, Iwona; Simon, Jean-Pierre; Sachdeva, Rakhee; Tolmachova, Tanya; Seabra, Miguel C; Fukuda, Mitsunori; Schaeren-Wiemers, Nicole; Hong, WanJin; Sabatini, David D; Wu, Xue-Ru; Kong, Xiangpeng; Kreibich, Gert; Rindler, Michael J; Sun, Tung-Tien

Molecular biology of the cell. 2016 05 15; 27(10):1621-34

Wei, Yuan; Liao, Yi; Zavilowitz, Beth; Ren, Jin; Liu, Wen; Chan, Pokman; Rohatgi, Rajeev; Estilo, Genevieve; Jackson, Edwin K; Wang, Wen-Hui; Satlin, Lisa M

American journal of physiology. Renal physiology. 2014 Oct 01; 307(7):F833-43

Vieira, Neide; Deng, Fang-Ming; Liang, Feng-Xia; Liao, Yi; Chang, Jennifer; Zhou, Ge; Zheng, Weiyue; Simon, Jean-Pierre; Ding, Mingxiao; Wu, Xue-Ru; Romih, Rok; Kreibich, Gert; Sun, Tung-Tien

PLoS one. 2014 Aug; 9(6):e99644

Gandhi, Devangini; Molotkov, Andrei; Batourina, Ekatherina; Schneider, Kerry; Dan, Hanbin; Reiley, Maia; Laufer, Ed; Metzger, Daniel; Liang, Fengxia; Liao, Yi; Sun, Tung-Tien; Aronow, Bruce; Rosen, Roni; Mauney, Josh; Adam, Rosalyn; Rosselot, Carolina; Van Batavia, Jason; McMahon, Andrew; McMahon, Jill; Guo, Jin-Jin; Mendelsohn, Cathy

Developmental cell. 2013 Sep 16; 26(5):469-482

Zocher, Florian; Zeidel, Mark L; Missner, Andreas; Sun, Tung-Tien; Zhou, Ge; Liao, Yi; von Bodungen, Maximilian; Hill, Warren G; Meyers, Susan; Pohl, Peter; Mathai, John C

Journal of biological chemistry. 2012 Mar 30; 287(14):11011-7