Skip to Main Content

Zoran M. Budimlija, MD, PhD

Instructor, Department of Neurology

PhD from Belgrade University

Smederevac, Snežana; Delgado-Cruzata, Lissette; Mitrovic, DuÅ¡anka; Dinic, Bojana M.; Bravo, Toni Ann T.; Delgado, Maria; Bugarski Ignjatovic, Vojislava; Sadikovic, Selka; Milovanovic, Ilija; Vucinic, NataÅ¡a; Branovacki, Bojan; Prinz, Mechthild; Budimlija, Zoran; KuÅ¡ic"TiÅ¡ma, Jelena; NikolaÅ¡evic, Željka

Frontiers in genetics. 2023 Jan 06; 13:?-?

Nikolašević, Željka; Bugarski Ignjatović, Vojislava; Kodžopeljić, Jasmina; Sadiković, Selka; Milovanović, Ilija; Vučinić, Nataša; Prinz, Mechthild; Budimlija, Zoran; Smederevac, Snežana

Neuropsychology. 2022 May; 36(4):314-329

Smederevac, Snežana; Sadiković, Selka; Čolović, Petar; Vučinić, Nataša; Milutinović, Aleksandra; Riemann, Rainer; Corr, Philip J; Prinz, Mechthild; Budimlija, Zoran

Current psychology. 2022 Jan 25; 1-15

Nikolaševic, Željka; Dinic, Bojana M.; Smederevac, Snežana; Sadikovic, Selka; Milovanovic, Ilija; Ignjatovic, Vojislava Bugarski; Prinz, Mechthild; Budimlija, Zoran; Bosic, Dragana Zgonjanin

Personality & individual differences. 2021 Jun 01; 175:?-?

Dinić, Bojana M; Smederevac, Snežana; Sadiković, Selka; Oljača, Milan; Vučinić, Nataša; Prinz, Mechthild; Budimlija, Zoran

Aggressive behavior. 2020 Nov; 46(6):489-497

Nikolaševic, Željka; Smederevac, Snežana; Bugarski Ignjatovic, Vojislava; Kodžopeljic, Jasmina; Milovanovic, Ilija; Prinz, Mechthild; Budimlija, Zoran

Intelligence. 2020 Sep 01; 82:?-?

Smederevac, Snežana; Mitrovic, Dušanka; Sadikovic, Selka; Riemann, Rainer; Bratko, Denis; Prinz, Mechthild; Budimlija, Zoran

Personality & individual differences. 2020 Aug 01; 162:?-?

Mushailov, Vladimir; Rodriguez, Stephanie A; Budimlija, Zoran M; Prinz, Mechthild; Wurmbach, Elisa

Journal of forensic sciences. 2015 Jul; 60(4):990-1000