Liu Lab Publications | NYU Langone Health

Skip to Main Content
Liu Lab Liu Lab Publications

Liu Lab Publications

Read the latest papers published by investigators in NYU Langone’s Liu Lab.

Recent Publications

Sirt5 desuccinylates Cdc42 to mediate osteoclastogenesis and bone remodeling in mice

Zhang, Yuang; Wang, Jing; Luan, Jing; Liu, Chuanju; Cui, Yazhou; Han, Jinxiang

Genes & diseases. 2024 May 01; 11:?-?

Sirt5 desuccinylates Cdc42 to mediate osteoclastogenesis and bone remodeling in mice

Zhang, Yuang; Wang, Jing; Luan, Jing; Liu, Chuanju; Cui, Yazhou; Han, Jinxiang

Genes & diseases. 2024 May ; 11:101002

Dietary pyruvate targets cytosolic phospholipase A2 to mitigate inflammation and obesity in mice

Hasan, Sadaf; Ghani, Nabil; Zhao, Xiangli; Good, Julia; Huang, Amanda; Wrona, Hailey Lynn; Liu, Jody; Liu, Chuan-Ju

Protein & cell. 2024 Mar 21;

Nav1.7 as a chondrocyte regulator and therapeutic target for osteoarthritis

Fu, Wenyu; Vasylyev, Dmytro; Bi, Yufei; Zhang, Mingshuang; Sun, Guodong; Khleborodova, Asya; Huang, Guiwu; Zhao, Libo; Zhou, Renpeng; Li, Yonggang; Liu, Shujun; Cai, Xianyi; He, Wenjun; Cui, Min; Zhao, Xiangli; Hettinghouse, Aubryanna; Good, Julia; Kim, Ellen; Strauss, Eric; Leucht, Philipp; Schwarzkopf, Ran; Guo, Edward X; Samuels, Jonathan; Hu, Wenhuo; Attur, Mukundan; Waxman, Stephen G; Liu, Chuan-Ju

Nature. 2024 Jan ; 625:557-565

Progranulinopathy: A diverse realm of disorders linked to progranulin imbalances

Huang, Guiwu; Jian, Jinlong; Liu, Chuan-Ju

Cytokine & growth factor reviews. 2023 Nov 11;

Injectable hydrogel for sustained delivery of progranulin derivative Atsttrin in treating diabetic fracture healing

Moradi, Lida; Witek, Lukasz; Vivekanand Nayak, Vasudev; Cabrera Pereira, Angel; Kim, Ellen; Good, Julia; Liu, Chuan-Ju

Biomaterials. 2023 Oct ; 301:122289

Tau deficiency inhibits classically activated macrophage polarization and protects against collagen-induced arthritis in mice

Chen, Meng; Fu, Wenyu; Xu, Huiyun; Liu, Chuan-Ju

Arthritis research & therapy. 2023 Aug 09; 25:146

Metformin regulates bone marrow stromal cells to accelerate bone healing in diabetic mice

Guo, Yuqi; Wei, Jianlu; Liu, Chuanju; Li, Xin; Yan, Wenbo

eLife. 2023 Jul 07; 12: