Current Fellows

Dermatopathology Fellow

Evan Stokar Evan Stokar

 

 

Advanced Medical Dermatology Fellow

Prince Adotoma Prince Adotoma

 

 

Micrographic Surgery & Dermatologic Oncology Fellow

Reason Wilken

Reason Wilken